20151119_RZECZPOSPOLITA_SAD_NAJWYZSZY_ULATWI_a1ec2